Synlighet

Här listar vi olika aktiviteter på hur ni kan vara med och marknadsföra er förening.

Kampanjer under året, då vi kraftsamlar tillsammans i hela landet.

Utåtriktade arrangemang ger uppmärksamhet åt föreningen och gör att fler ser att ni finns! 

Temadagar under året kan föreningen använda för god synlighet.

Andra sätt

  • Er hemsida är också ett sätt att synas och visa på den viktiga verksamhet ni driver.
  • I sociala medier genom olika Facebookgrupper mm.
  • Flera föreningar har en egen medlemstidning för att sprida information.