Sociala medier

Riksförbundet HjärtLung arbetar aktivt med att utveckla sin närvaro på nätet. I dag växer det fram nya platser för möten, både fysiska och virtuella. Genom att kunna erbjuda en gemenskap på Facebook, ger vi våra medlemmar en chans att mötas. 

Det finns ett antal föreningar idag som skapat Facebookgrupper för sina medlemmar.  Det finns även medlemmar som modererar intressegrupper för vissa diagnoser på nätet. Detta är något vi ser positivt på och kan stötta er föreningar i hur ni själva kan starta en Facebookgrupp.

Gemenskap på Facebook

Här finns mer information om vilka föreningar som idag har Facebookgrupper och gemenskap på nätet.