Nytt tilltalsnamn i föreningarna

Under våren 2021 antog förbundsstyrelsen ett nytt tilltalsnamn för alla lokal- och länsföreningar i Riksförbundet, det vill säga till "Riksförbundet HjärtLung samt ort". Sedan kongressen 2022 ska föreningen även byta sitt juridiska namn till detsamma.

Att använda det nya namnet i vårt kommunikations- och informationsarbete

Nu finns loggan att ladda ner för din förening. Det finns fler ställen där det nu är viktigt att göra uppdateringar, exempel är här:

  • Texten på föreningens hemsida (rubrik med mera).
  • Text och rubrik i FB-gruppen. 
  • Olika föreningsmaterial.