Grafiska manualen

Tillsammans är vi Riksförbundet HjärtLung. Vår grafiska manual hjälper oss i vårt arbete med enhetlig kommunikation inom hela organisationen.

Manualen ska hjälpa oss och våra externa kontakter att följa färg och form som beskriver oss som organisation. Instruktionerna visar på vilket sätt man använder logotyp, färger, typsnitt och bilder. Att följa den stärker vårt varumärke och därför är det viktigt att inte frångå dess regler.

Mallar för olika material

Frågor

Har du frågor, skicka ett mejl till Marie Ekelund eller ring 08-556 062 05.