Föreningens hemsida

Alla läns- och lokalföreningar samt medlemsorganisationer i Riksförbundet HjärtLung har en egen föreningssida på riksförbundets hemsida.

På hemsidan läggs med fördel upp information om styrelsen, årsmöten, föreningsaktiviteter och gärna ett kalendarium. Varje förening har en för föreningen framtagen logotyp  och en info-adress att använda, det vill säga en egen e-postadress. Den är användbar både internt och externt.

I föreningen finns ofta en webbansvarig. Utbildning i webbverktyget hålls av förbundskansliet med jämna mellanrum.

Relaterad läsning

Frågor

För mer information kontakta IT-support.