Informations- och påverkansarbetet i föreningen

En viktig del av styrelsens arbete är att sprida information både inom och utanför föreningen om föreningen för att ny ut till nya potentiella medlemmar, samarbetspartners och givare.

Genom att ha en attraktiv och intressant verksamhet i föreningen lockar vi till oss fler som vill delta och bli medlemmar. Tänk på att alltid göra en plan för er informationsverksamhet. Det kan också involvera ert opinionsarbete.

Olika sätt att synas på

  • Er hemsida är ett viktigt sätt att synas och visa på den viktiga verksamhet ni driver. Så att helt nya personer kan läsa om era aktiviteter.
  • Utskick till medlemmar, annonsering, nyhetsbrev.
  • I sociala medier genom olika Facebookgrupper med mera.
  • Flera föreningar har en egen medlemstidning för att sprida information.