Professor Karin Wadell föreläser om covid-19 och rehabilitering

Vad vet vi om rehabilitering och covid-19?

Karin Wadell, professor i fysioterapi och lungspecialist, föreläser om covid-19 och rehabilitering.

Riksförbundet HjärtLungs medlemmar har under våren 2020 uttryckt en oro inför pandemin och vilka konsekvenser den kan få för deras hälsa. I en enkät förbundet genomförde under våren svarade var fjärde medlem att de avstått från att söka vård de ansåg sig behöva. Redan innan pandemins intåg var tillgången till rehabilitering långt ifrån optimal och ojämlik. Hur bör man som patient tänka kring rehabilitering i pandemitider? Vad vet vi om rehabilitering och covid-19? Vad måste vi ta reda på för att kunna erbjuda patienter bästa möjliga rehabilitering vid covid-19?

Ansvarig: Peter Edfelt, förbundskansliet.