Våra samlade digitala föreläsningar

Välkommen att delta på våra tidigare inspelade digitala föreläsningar om olika ämnen som berör oss. Inspelningarna gjordes under pandemin.

Om hjärta, kärl och lunga

Om hjärtstopp

Stefan Jutterdal överlevde sitt hjärtstopp och berättar tillsammans med sin fru om händelsen och vägen tillbaka.

Om Benartärsjukdom

Doktor Joakim Nordanstig, kärlkirurg från Sahlgrenska, om Benartärsjukdom den 25 augusti 2020.

Om Benartärsjukdom

Sjuksköterskan Olga Nilsson om benartärsjukdom, även kallad BAS. 

Om hjärtstopp, covid och HLR

Thomas Hermansson, leg sjuksköterska och utbildningsansvarig i HLR-rådet, om hjärtstopp, covid och HLR. Föreläsning under HLR-veckan 2020.

Om covid-19 och rehabilitering på VärldsKOLdagen

Digital föreläsning med Karin Wadell, professor i fysioterapi och lungspecialist.

Kan patienter påverka vården?

Digital föreläsning med Joep Perk hjärtläkare.