Digital föreningsmåndag! Vill du vara med?

Den första måndagen varje månad kl. 09:30-11:00 kommer vi att ha en digital föreningsträff. Det är ett nytt forum för att utbyta erfarenheter med varandra och tillfälle att lära känna varandra bättre. Alla aktiva medlemmar i våra lokalföreningar, länsföreningar och medlemsföreningar är välkomna att delta.

Datum hösten 2022

Måndag den 10 oktober kl. 09.30-11.00.
Måndag den 7 november kl. 09.30-11.00.
Måndag den 5 december kl. 09.30-11.00.

Hur går det till?

• Ingen anmälan krävs för att vara med, så bara att hoppa in på mötet straxt före kl. 09:30. Det går bra att gå in innan och testa att länken funkar.
• Vi börjar med att tillsammans ta fram olika förslag på ämnen som kan diskuteras.
• Ni delas sen in i mindre diskussionsgrupper där ni får en övning för att lära känna varandra bättre.
• Sen är det upp till varje grupp vad de vill prata om och ni kan ta hjälp av ämnena som föreslagits.
• Vi samlas sen i storgrupp för att kolla hur allt gick.

Instruktion för Teams

Frågor

Kontakta Sabil Khan, föreningsutvecklare.