Temadagar

Det finns flera temadagar under året som man som förening kan passa på och marknadsföra sig på. Några av dem är också internationella och uppmärksammas runt om i världen.

Hör med det lokala apoteket eller köpcentrumet om ni får stå hos dem och informera. Nedan följer exempel på dagar som man kan uppmärksamma som förening:

 • 12 februari -  Alla Hjärtans dag 
 • 24 mars - Världstuberkulosdagen (WHO)
 • Mars - World Sleep Day
 • 7 april -Världshälsodagen (WHO)
 • 31 maj - Internationella dagen mot tobak (WHO)
 • 27 september - Internationella hjärtdagen (WHO)
 • Oktober - Nationella anhörigdagen
 • Oktober - Europeiska donationsdagen
 • 18 november - Världs-KOL-dagen
 • November - Tobaksfriaveckan
 • 3 december - Internationella funktionshinderdagen