Lokala arrangemang

Många föreningar ordnar olika utåtriktade arrangemang lokalt så som föreläsningar, utställningar, "prova-på-kvällar" av föreningens motionsaktiviteter eller aktiviteter på Hälsans Stig.

Ett lyckat arrangemang/möte är att planera för upplägget, tips är att: 

  • Mål och syfte med mötet.
  • Ekonomi och budget (sponsorer, om deltagaravgift gratis).
  • Om arrangemanget är fysiskt eller digitalt.
  • Innehåll och medverkande.
  • Anpassad lokal och möblering.
  • Annonsera i lokaltidning, lokalradio och på allmänna platser till exempel anslagstavlor.
  • Annonser på er hemsida och sprid inbjudan via mail, sms, mun-till-mun-metoden.
  • Bjud in medlemmarna och be dem ta med vän (en potentiell ny medlem). 
  • Funktionärer på mötet, fika mm.