Tipsrundor- att använda i föreningen

Vi har tagit fram flera tipspromenader i vårt Tillsammans-projekt, vilket gärna får användas av er i föreningen. De kan användas på olika sätt som på mässor, vid medlemsträffar och liknande. Som tävling där man kanske kan vinna ett fint grytunderlägg.