Tematräffar

Genom att ordna tematräffar kan ni få fler intresserade och aktiva i föreningen. Tematräffar är framtagna för att ge Riksförbundet HjärtLungs medlemmar tillfälle att umgås, utbyta erfarenheter och få nya kunskaper. 

De olika temana är utvalda för att ge kunskap och motivation till en god livsstil som underlättar vardagen vid långvarig hjärt- och lungsjukdom. Vi har valt teman som är generella och påverkar alla människors hälsa och livskvalitet, till exempel stress, sömn, kost och fysisk aktivitet. Tematräffarna är inte direkt kopplade till olika diagnoser, men är anpassade för våra medlemmar.

En Tematräff går till så att man sätter ihop en grupp om 5 till 8 deltagare och bokar tid för fyra träffar à 2 timmar. Till varje träff får deltagaren ett arbetshäfte med fakta, diskussionsfrågor och uppgifter. Materialet är lätt att använda. Gruppen kan leda Tematräffarna tillsammans, eller utse en temavärd som till exempel tar ansvar för att hålla tiderna.

Tematräffarna kan också läggas upp så att det blir en studiecirkel. Föreningens egenvårdsombud (EVO) eller studieorganisatör (SO) kan hjälpa till.

Relaterad läsning:

Frågor

För mer information kontakta Marie Ekelund, ansvarig utbildning och livsstil.