Motionsverksamhet

Efterfrågan att delta i föreningarnas motionsverksamhet är stor, vi har idag cirka 1 500 motionsgrupper i hela landet med över 20 000 deltagare. De medlemmar som börjar motionera i våra grupper stannar ofta flera terminer.  

Inom förbundet tar vi fram motionsprogram inom livsstil och hälsa för personer med hjärt-, kärl- och lungsjukdom eller är närstående. Vi lägger stor vikt vid det man kan påverka själv för att må så bra som möjligt.

Saknar ni motionsverksamhet kan länsföreningens eller föreningens studieorganisatör (SO) hjälpa till. Vi har även ett motionsledarteam som kan utbilda motionsledare och ge feedback.

Relaterad läsning: