Hälsans stig

Hälsans stig är ett starkt varumärke för Riksförbundet HjärtLung. Genom att anlägga en Hälsans stig marknadsförs er förening och kommun samtidigt som invånarna erbjuds en möjlighet att röra på sig och må bra. 

Via Hälsans stig kan ni som förening skapa många aktiviteter för era medlemmar så som stavgång, promenad- och jogginggrupper eller varför inte en tipspromenad med fina priser?

Konceptet ägs av Riksförbundet HjärtLung. Det innebär att Riksförbundet HjärtLungs logotype ska förekomma i samband med all marknadsföring av stigen samt att HjärtLungs lokalförening ska bjudas in till samverkan i samband med utformning, invigning och andra aktiviteter kopplade till Hälsans stig.

Kommunen ska utforma Hälsans stig enligt konceptets riktlinjer och grafiska profil samt står för kostnaderna i samband med anläggning och underhåll.

Frågor

För mer information kontakta Pär Hommerberg, samordnare för insamling och Hälsans stig