Diagnosdukar

Starta en egenvård- och livsstilsgrupp för era medlemmar. 

Diagnosduken kan beskrivas som en ”bordsaffisch” med fakta och diskussionsfrågor. Kring varje duk samlas 3 till 5 personer för att lära sig mera om diagnosen samt hur egenvård och livsstil påverkar sjukdomsutvecklingen. I dagsläget erbjuder vi KOL-duken, SVIKT-duken och Flimmer-duken.

Diagnosduken är självinstruerande och gruppen kan på egen hand organisera sitt arbete eller utse någon som håller i mötet. På duken finns ett antal stationer med fakta och frågor som deltagarna löser tillsammans. Diagnosduken kan genomföras vid ett tillfälle eller delas upp i flera träffar.

Diagnosdukar kan också läggas upp så att det blir en studiecirkel. Föreningens egenvårdsombud (EVO) eller studieorganisatör (SO) kan hjälpa till.

Relaterad läsning: