Föreningsverksamhet under pandemin

Föreningar uppmanas följa Folkhälsomyndighetens (FHM) föreskrifter och allmänna råd. Var särskilt uppmärksamma på de regionala och lokala allmänna råd som införs. Vi uppmanar alla att ta sitt ansvar.

Anpassade rekommendationer 1 juli 2021

De nya föreskrifterna är det andra steget i anpassade begränsningar. Ytterligare fyra steg av anpassningar, mot allt större öppenhet, kommer att följa. Regeringen och FHM kommer att meddela när det är dags för de följande stegen. Följ utvecklingen genom regeringens och FHM:s  webbplatser.

Smittskyddsläkaren och länsstyrelsen i er region kan utfärda rekommendationer för just er ort – då gäller dessa i första hand. Är ni som förening osäkra om vad som gäller – rådgör med det regionala smittskyddet. Detta gäller för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar från och med den 1 juli:

Inomhus: max 50 personer
Inomhus sittande: max 300 personer
Utomhus: max 600 personer
Utomhus sittande: max 3000 personer
Motionslopp: max 900 personer

Rådet till föreningar om att möten och stämmor ska ske på distans eller ställas in tas bort från 1 juli. Föreningar bör fortsatt följa råden för alla verksamheter och vidta smittskyddsåtgärder.

Rekommendation till föreningar om möten och aktiviteter 2021

Smittläget och gällande restriktioner gör att föreningar rekommenderas att enbart genomföra aktiviteter om de kan ske på ett smittsäkert sätt. Aktiviteter ska arrangeras enligt de begränsningar som gäller på aktivitetsorten. Fortsätt att hålla avstånd till varandra, oavsett om det sker inomhus eller utomhus. Undvik trängsel, och bidra inte till trängsel. Om trängsel trots allt uppstår kan munskydd användas som en ytterligare försiktighetsåtgärd.

Digitala möten och verksamhet

Digitala möten och digital verksamhet för medlemmar är att rekommendera. Idéer på verksamhet som man kan genomföra digitalt kan till exempel vara tematräff eller en fikaträff. Mer inspiration finns nedan:

Fysiska möten och aktiviteter utomhus

Det lättar upp nu och att träffas utomhus är fortfarande att förespråka. Vi uppmanar att ta kontakt med er regionala smittskyddsläkare för samråd kring hur träffar och andra aktiviteter genomförs. Då smittspridningen kan se olika ut i olika delar av landet är det mycket viktigt att ta hänsyn till vad den regionala smittskyddsläkaren säger.

Föreningar som ordna utomhusaktiviteter bör göra en riskbedömning innan arrangemanget genomförs. Läs FHMs rekommendationer för verksamheters ansvar, evenemang och sammankomster samt körverksamhet.

Fysiska möten och aktiviteter inomhus

Ta kontakt med er regionala smittskyddsläkare för samråd kring hur träffar och andra aktiviteter genomförs. Då smittspridningen kan se olika ut i olika delar av landet är det mycket viktigt att ta hänsyn till vad den regionala smittskyddsläkaren säger.

Läs FHMs rekommendationer för verksamheters ansvar, evenemang och sammankomster samt körverksamhet.

HLR-rådets rekommendationer

Våra föreningar uppmanas att pausa alla HLR-utbildningar tillsvidare.

Här är HLR-rådets rekommendationer som vänder sig till personer i samhället som utför hjärt-lungräddning (HLR) som lekmän, samt de som utbildar i HLR, i rådande situation med covid-19. Rekommendationerna i sin helhet, gäller också som riktlinjer till vårdpersonal.

Riskgrupp och äldre

Du som är 70 år och äldre, eller tillhör en riskgrupp, omfattas av de allmänna råd som gäller för alla. Det vill säga håll avstånd, tvätta händerna och stanna hemma när du är sjuk. Mer information om vad du kan tänka på vid dina sociala kontakter finns nedan:

Frågor och svar

Vårt kansli följer Folkhälsomyndighetens råd och arbetar hemifrån men vi finns tillgängliga per mail eller telefon och kan hjälpa er föreningar om ni har frågor om er verksamhet under pandemin.

Förbundets rekommendationer utgår alltid från Folkhälsomyndigheten och kan snabbt komma att ändras. Vid tveksamheter om ni kan utföra er verksamhet uppmanar vi att ta kontakt med Folkhälsomyndigheten eller regional/lokal smittskyddsläkare.