Föreningsverksamhet under pandemin

Föreningar uppmanas följa Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd. Ha särskild uppmärksamhet på de regionala och lokala allmänna råd som införs. Vi uppmanar alla att ta sitt ansvar.

Rekommendation till föreningar om möten och aktiviteter 2020

Vi har alla ett ansvar att bidra för att skapa en så smittsäker miljö som möjligt för andra och för oss själva.Myndigheterna utfärdar nu lokala allmänna råd med anledning av smittspridningen. Därför är det viktigt att var och en följer med i vad som gäller i sitt område. Förändringar kan komma snabbt. Vi rekommenderar att Riksförbundet HjärtLungs föreningar och anslunta medlemsorganisationer hela tiden följer Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd.

Digitala möten med föreningen och medlemmar

Digitala möten och verksamhet för medlemmar är att rekommendera. Ideer på verksamhet som man kan genomföra digitalt kan till exempel vara teamträff eller en fikaträff mer inspiration finns nedan:

Fysiska möten och aktiviteter utomhus
Vi uppmanar att ta kontakt med er regionala smittskyddsläkare för samråd kring hur träffar och andra aktiviteter genomförs. Då smittspridningen kan se olika ut i olika delar av landet är det mycket viktigt att ta hänsyn till vad den regionala smittskyddsläkaren säger.

Föreningar som ordna utomhusaktiviteter bör göra en riskbedömning innan arrangemanget genomförs. Vi rekommenderar mindre grupper och med gott om utrymme och cirka en armlängds avstånd till varandra. Läs FH rekommendationer för verksamheters ansvar, evenemang och sammankomster samt körverksamhet.

Fysiska möten och aktiviteter inomhus
Vi uppmanar att ta kontakt med er regionala smittskyddsläkare för samråd kring hur träffar och andra aktiviteter genomförs. Då smittspridningen kan se olika ut i olika delar av landet är det mycket viktigt att ta hänsyn till vad den regionala smittskyddsläkaren säger.

Föreningar som väljer att ordna möten inomhus, bör göra en riskbedömning innan arrangemanget genomförs. Vi rekommenderar i mindre grupper och med gott om utrymme och cirka en armlängds avstånd till varandra. Vi avråder helt från aktiviteter som till exempel bridge, schack och andra kort- och brädspel där deltagare rör vid samma saker. Läs FH rekommendationer för verksamheters ansvar, evenemang och sammankomster samt körverksamhet.

HLR-rådets rekommendationer
De flesta av våra föreningar har ställt in sina planerade HLR-utbildningar tills viruset inte längre utgör något allmänt hot.

Här är HLR-rådets rekommendationer som vänder sig till personer i samhället som utför hjärt-lungräddning (HLR) som lekmän, samt de som utbildar i HLR, i rådande situation med covid-19. Rekommendationerna i sin helhet, gäller också som riktlinjer till vårdpersonal.

Riskgrupp och äldre
Du som är 70 år och äldre, eller tillhör en riskgrupp, omfattas av de allmänna råd som gäller för alla. Det vill säga håll avstånd, tvätta händerna och stanna hemma när du är sjuk. Mer information om vad du kan tänka på vid dina sociala kontakter finns nedan:

Frågor och svar

Vårt kansli följer Folkhälsomyndighetens råd och arbetar hemifrån men vi finns tillgängliga per mail eller telefon och kan hjälpa er föreningar om ni har frågor om er verksamhet under pandemin.

Förbundets rekommendationer utgår alltid från Folkhälsomyndigheten och kan snabbt komma att ändras. Vid tveksamheter om ni kan utföra er verksamhet uppmanar vi att ta kontakt med Folkhälsomyndigheten eller regional/lokal smittskyddsläkare.