Föreningsverksamhet under pandemin

Föreningar uppmanas följa Folkhälsomyndighetens (FHM) föreskrifter och allmänna råd. Ha särskild uppmärksamhet på de regionala och lokala allmänna råd som införs. Vi uppmanar alla att ta sitt ansvar.

Rekommendation till föreningar om möten och aktiviteter 2021

Vi har alla ett ansvar att bidra för att skapa en så smittsäker miljö som möjligt för andra och för oss själva. Myndigheterna utfärdar nu lokala allmänna råd med anledning av smittspridningen. Därför är det viktigt att var och en följer med i vad som gäller i sitt område. Förändringar kan komma snabbt. Vi uppmanar Riksförbundet HjärtLungs föreningar och anslutna medlemsorganisationer att hela tiden följa Folkhälsomyndighetens (FHM) föreskrifter och allmänna råd.

Digitala möten och verksamhet

Digitala möten och digital verksamhet för medlemmar är att rekommendera. Ideer på verksamhet som man kan genomföra digitalt kan till exempel vara tema-träff eller en fikaträff. Mer inspiration finns nedan:

Alternativa former för årsmöten 2021

Föreningarnas årsmöten 2021 rekommenderas att hitta alternativa former så som digitalt möte istället för att ses fysiskt på årsmötet. 

Fysiska möten och aktiviteter utomhus

Vi uppmanar att ta kontakt med er regionala smittskyddsläkare för samråd kring hur träffar och andra aktiviteter genomförs. Då smittspridningen kan se olika ut i olika delar av landet är det mycket viktigt att ta hänsyn till vad den regionala smittskyddsläkaren säger.

Föreningar som ordna utomhusaktiviteter bör göra en riskbedömning innan arrangemanget genomförs.  Läs FHMs rekommendationer för verksamheters ansvar, evenemang och sammankomster samt körverksamhet.

Fysiska möten och aktiviteter inomhus

Vi uppmanar föreningar att pausa alla aktiviteter som genomförs inomhus. Ta kontakt med er regionala smittskyddsläkare för samråd kring hur träffar och andra aktiviteter genomförs. Då smittspridningen kan se olika ut i olika delar av landet är det mycket viktigt att ta hänsyn till vad den regionala smittskyddsläkaren säger.

Läs FHMs rekommendationer för verksamheters ansvar, evenemang och sammankomster samt körverksamhet.

HLR-rådets rekommendationer

Våra föreningar uppmanas att pausa alla HLR-utbildningar tillsvidare.

Här är HLR-rådets rekommendationer som vänder sig till personer i samhället som utför hjärt-lungräddning (HLR) som lekmän, samt de som utbildar i HLR, i rådande situation med covid-19. Rekommendationerna i sin helhet, gäller också som riktlinjer till vårdpersonal.

Riskgrupp och äldre

Du som är 70 år och äldre, eller tillhör en riskgrupp, omfattas av de allmänna råd som gäller för alla. Det vill säga håll avstånd, tvätta händerna och stanna hemma när du är sjuk. Mer information om vad du kan tänka på vid dina sociala kontakter finns nedan:

Frågor och svar

Vårt kansli följer Folkhälsomyndighetens råd och arbetar hemifrån men vi finns tillgängliga per mail eller telefon och kan hjälpa er föreningar om ni har frågor om er verksamhet under pandemin.

Förbundets rekommendationer utgår alltid från Folkhälsomyndigheten och kan snabbt komma att ändras. Vid tveksamheter om ni kan utföra er verksamhet uppmanar vi att ta kontakt med Folkhälsomyndigheten eller regional/lokal smittskyddsläkare.