Föreningsverksamhet under pandemin

Föreningar uppmanas följa Folkhälsomyndighetens (FHM) föreskrifter och allmänna råd. Var särskilt uppmärksamma på de regionala och lokala allmänna råd som gäller. Vi uppmanar alla att ta sitt ansvar och förordar att alla som kan är vaccinerade mot covid-19 för deltagande i våra aktiviteter.

Folkhälsomyndighetens allmänna råd

Myndigheten har beslutat om nya allmänna råd som framförallt riktar sig till vuxna som inte vaccinerat sig.

Du som inte är fullvaccinerad mot covid-19 bör ta särskild hänsyn till personer i riskgrupp och personer som är 70 år och äldre. Du bör vidta försiktighetsåtgärder för att undvika att du själv blir smittad och för att undvika spridning av covid-19.

Du bör därför, när det är möjligt: hålla avstånd till andra människor, och särskilt undvika nära kontakter med personer i riskgrupp och personer som är 70 år och äldre. Dessa råd gäller inte för personer under 18 år eller för personer som av medicinska skäl rekommenderats att inte vaccinera sig mot covid-19.

Du som är fullt vaccinerad mot covid-19 . Det kan finnas en viss risk att du kan bli sjuk trots vaccinationen och därmed smitta andra, även om du själv inte utvecklar några symtom. Därför gäller de grundläggande råden även för dig som är vaccinerad:

  • Stanna hemma även om du bara känner dig lite sjuk.
  • Håll avstånd till andra både inomhus och utomhus.
  • Tvätta händerna ofta.
  • Testa dig vid symtom.

Rekommendation till föreningar om möten och aktiviteter 2021

Vi förordar att alla som kan är vaccinerade mot covid-19 för deltagande i våra aktiviteter. 

Föreningar rekommenderas att fortsatt genomföra aktiviteter på ett smittsäkert sätt, möten och föreläsningar kan till exempel genomföras digitalt. Smittskyddsläkaren och länsstyrelsen i din region kan utfärda rekommendationer för just din ort, då gäller dessa i första hand.

Fortsätt hålla avstånd till varandra, oavsett om det sker inomhus eller utomhus.  Undvik trängsel, och bidra inte till trängsel. Tvätta händerna och stanna hemma om du känner dig sjuk.

Är ni som förening osäkra om vad som gäller kring träffar och andra aktiviteter på er ort – rådgör med det regionala smittskyddet.

HLR-rådets rekommendationer

HLR-rådets rekommendationer vänder sig till personer i samhället som utför hjärt-lungräddning (HLR) som lekmän, samt de som utbildar i HLR, i rådande situation med covid-19. Rekommendationerna i sin helhet, gäller också som riktlinjer till vårdpersonal.

Frågor och svar

Förbundets rekommendationer utgår alltid från Folkhälsomyndigheten och kan snabbt komma att ändras. Vid tveksamheter om ni kan utföra er verksamhet uppmanar vi att ta kontakt med Folkhälsomyndigheten eller regional/lokal smittskyddsläkare.