Föreningsverksamhet under pandemin

Nu kan vi återgå till efterlängtad verksamhet och aktiviteter kan startas runt om i landet. Självklart ska vi alla vara fortsatt försiktiga, stanna hemma om vi känner oss sjuka och vaccinera oss.

Rekommendation till föreningar om möten och aktiviteter 2022

Vi uppmanar alla att ta sitt ansvar och förordar att alla som kan är vaccinerade mot covid-19 för deltagande i våra aktiviteter. Föreningar uppmanas följa Folkhälsomyndighetens (FHM) föreskrifter och allmänna råd. Var särskilt uppmärksamma på de regionala och lokala allmänna råd som gäller. 

Från och med den 9 februari 2022 gäller kvarvarande rekommendationer:

  • Alla som är över 12 år bör fortsatt vaccinera sig.
  • Stanna hemma vid sjukdom eller misstänkt covid-19.
  • Ovaccinerade rekommenderas fortsatt att undvika trängsel och stora folksamlingar.
  • Hälso- och sjukvården och omsorgen behöver fortsatt vidta riskreducerande och förebyggande åtgärder.

Vid tveksamheter om ni kan utföra er verksamhet uppmanar vi att ta kontakt med Folkhälsomyndigheten eller regional/lokal smittskyddsläkare.

Digitala aktiviteter

Självklart kan ni som förening fortsatt ordna digitala mötesformer som ett alternativ. Årsmöte, styrelsemöte och medlemsmöten kan ordnas. Även vår digitala motions- och livsstilsverksamhet Tillsammans fortsätter under våren

HLR-rådets rekommendationer

HLR-rådets rekommendationer vänder sig till personer i samhället som utför hjärt-lungräddning (HLR) som lekmän, samt de som utbildar i HLR, i rådande situation med covid-19. 

Frågor och svar
Förbundets rekommendationer utgår alltid från Folkhälsomyndigheten och kan snabbt komma att ändras.