Arbeta med verksamhetsplan

Arbeta med verksamhetsplan och budget genom att identifiera nuläge, planera verksamheten och fördela arbetet.

Inför verksamhetsplanering

Processarbete- identifiera nuläge

Riksförbundet HjärtLung arbetar med olika processer för att förbättra organisationen. Processarbetet är ett arbete inför verksamhetsplaneringen och handlar om att identifiera nuläget. Därefter läggs planen som är en gemensam plan inför kommande år. 

Arbetssättet är format utifrån boken "Att lyckas med processledning"- Marianne Dicander Alexandersson, Lars Almhem, Katarina Rönnberg och Björne Väggö.

  • Leverans 
  • Utvärdering
  • Utveckling
  • Värvning 

Ladda ner en processmall på sidan "mallar och manualer"

Planera verksamheten och fördela arbetet

Ett bra sätt att få grepp om verksamheten kan vara att göra en årscykel eller ett kalendarium för verksamheten. Denna kan bestå av ett antal återkommande aktiviteter och sedan byggas ut med några nya aktiviteter för året. En årscykel underlättar planeringen på kort och lång sikt, och kan också vara ett bra verktyg för att informera och engagera medlemmar utanför styrelsen. Många medlemmar kan säkert tänka sig hjälpa till om de får en avgränsad uppgift som de känner sig trygga med. Skapa arbetsgrupper för att få fler att engagera sig i föreningens verksamhet. Ett tips är att formulera enkla uppdragsbeskrivningar för att underlätta för nya personer att komma in i verksamheten.

Ladda ned en mall på årssnurra för föreningarna på sidan "mallar och manualer"