Arbeta med verksamhetsberättelse

Här kan du läsa om vad en verksamhetsberättelse är och vad den bör innehålla. 

Verksamhetsberättelsen är föreningens kanske viktigaste dokument och upprättas av styrelsen inför årsmötet. I verksamhetsberättelsen presenterar styrelsen hur det gångna året förflutit, både sett till verksamhet och ekonomiskt utfall.

Saker att ta upp i verksamhetsberättelsen är bland annat:

  • Föreningens genomförda verksamhet
  • Den ekonomiska situationen och utvecklingen under året
  • Styrelsen - vilka som ingått i styrelsen samt vilka poster de haft
  • Medlemmar - har föreningen fått fler medlemmar, har särskilda insatser gjorts.
  • Verksamhetsberättelsen ska också skrivas under av avgående styrelse. 

Styrelsen ska efter verksamhetsårets slut rapportera till riksförbundet och länsföreningen enligt riksförbundets anvisningar enligt stadgarna §10 Allmänna bestämmelser.

Läs mer om detta under "efter årsmötet"

Se Riksförbundet HjärtLungs verksamhetsberättelser