Ett verksamhetsår i föreningen

Planera och följ upp verksamheten på ett strukturerat sätt för bättre ordning i styrelsen och leveransen till medlemmarna.

Verksamhetsåret

Ett verksamhetsår inom Riksförbundet HjärtLung är den 1 januari - 31 december. 

Planera och följa upp verksamheten

Verksamhetsplan och budget fastställs av styrelsen utifrån medlemmarnas önskemål och den verksamhetsinriktning, stadgar, varumärkesplattform med våra värderingar och samhällspolitiska program som kongressen beslutat att gälla för hela organisationen. Ett verksamhetsår dokumenteras sedan i en verksamhetsberättelse. 

Riksförbundet HjärtLungs årshjul

Ett bra sätt att få grepp om sin verksamhet kan vara att göra ett årshjul som omfattar arbetet från verksamhetsplan till verksamhetsberättelse. Under ett verksamhetsår finns flera återkommande händelser som ligger till grund för det systematiska kvalitetsarbetet i en organisation/förening.

Länken nedan visar hur Riksförbundet HjärtLung arbetar med detta och tipsar gärna föreningarna om arbetsmetoden.

Verksamhetsplan och budgetarbete

En verksamhetsplan och budget är en skriftlig beskrivning av den planerade verksamheten i en organisation, ofta under ett verksamhetsår. Planen kopplar den kortsiktiga verksamhetsstyrningen med den långsiktiga visionen och strategin. Den framställs i allmänhet av styrelsen parallellt med en budget, och följs upp av en verksamhetsberättelse som du kan läsa om nedan.

Verksamhetsberättelse och årsbokslut

En verksamhetsberättelse och årsbokslut är en skriftlig beskrivning av vilken verksamhet en organisation haft under ett verksamhetsår och godkännas av årsmötet. Den skall tillsammans med bokslut granskas vid revision mot verksamhetsplanen för den gångna perioden.