Valberedningens roll och ansvar

Valberedningen har en stor och viktig roll i föreningen. Uppdraget är att arbeta fram förslag för årsmötet till en väl fungerande styrelse. 

Det är valberedningen som ska ge medlemmarna råd om vem eller vilka som är bäst skickade att företräda dem i olika förtroendeuppdrag. I arbetet är det värdefullt att ha bra kontakter med medlemmarna. Valberedningens ledamöter bör också vara välinformerade om innehåll och uppgifter i de olika förtroendeposterna. Den nyvalda valberedningen träffas efter årsmötet för att planera sitt arbete under det kommande verksamhetsåret.

Relaterad läsning

Tips och råd om arbetet för valberednings arbete inför årsmötet
Tips på brev att skicka ut till medlemmar inför årsmötet när ni söker fler engagerade i styrelsen
Intervjufrågor till aktuell styrelse eller potentiella kandidater