Studiecirkelledarens roll och ansvar

Studiecirkelledare – leder en grupp till nya kunskaper och erfarenheter.

Studiecirkeln är en mindre grupp där deltagarna lär sig eller gör någonting tillsammans. En studiecirkel kan handla om många olika ämnen, det är deltagarnas intresse som styr innehållet. Typiskt för studiecirkeln är gemenskapen i gruppen och lusten att lära tillsammans.

En studiecirkel ska ha en plan för vad man vill uppnå, ett material att utgå från samt en studiecirkelledare. En förening kan få bidrag för medlemmar som deltar i en studiecirkel om man har minst tre deltagare som träffas minst tre gånger i minst 45 minuter per gång. För att kunna få ersättning behöver studiecirkeln godkännas i förväg av ett studieförbund.

Relaterad läsning

Tips och råd till cirkelledare

Kursplanering

Arbetsplan för studiecirklar och samtalsgrupper

Så arbetar studieförbunden