Registeransvarigs roll och ansvar

Registeransvarig ser till att föreningens medlemsregister hålls aktuellt.

Alla anslutna föreningar till Riksförbundet HjärtLung använder sig av ett enhetligt medlemsregister. Föreningens styrelse väljer registeransvarig för sin förening. Som registeransvarig ska man se till att föreningens medlemsregister hålls aktuellt, följa GDPR samt de sekretessregler som fastställts av riksförbundet gällande medlemsregistret.

  • Registrerar och avregistrerar medlemmar regelbundet så registret är korrekt och välskött.
  • Samlar in och registrerar e-postadresser och mobilnummer till medlemmarna för att underlätta kommunikationen.
  • Ser till att föreningens förtroendevalda och verksamhetsansvariga är registrerade för sina funktioner/uppdrag.
  • Bevakar nyheter i systemet och tar fram statistik och underlag från registret.

Här finns fler konkreta tips och råd: 

Tips registeransvarig.pdf
GDPR (dataskyddsförordningen)
Manual till den som är registeransvarig
Skriva ut etiketter i medlemsregistret.pdf

Central inkassering av medlemsavgiften

Samtliga föreningar är automatiskt med i den Centrala inkasseringen. Här får man hjälp med att skicka ut fakturorna på medlemsavgifterna. Förbundet skickar ut en faktura med två påminnelser på medlemsavgiften. Föreningarna kan skicka med bilagor till fakturautskicken, bilagan ska följa vissa riktlinjer.

Om vårt gemensamma medlemsregister

Riktlinjer föreningsbilaga ihop med medlemsavi.pdf

Har ni frågor gällande medlemsregistret skicka gärna ett mail till medlem@hjart-lung.se eller ta kontakt med telefonist på 08-55 606 200