Ordförandes roll och ansvar

Ordförande är den som leder styrelsens arbete. En bra ordförande är en person som är social och som har lätt att komma överens med andra människor. 

Ordförande bör vara en driftig person som sätter igång och slutför arbetet, med en bra organisationsförmåga, ett ordningssinne och en förmåga att se helheter framför detaljerna. Den ordförande som har en brinnande iver och stark motivation att befrämja föreningens mål och vision och leda förtroendemännens arbete har stora förutsättningar att lyckas. Ordförande väljs separat på årsmötet.

  • Leder och fördelar arbetet inom styrelsen.
  • Är föreningens talesperson och representant utåt.
  • Ansvarar för intern information i samarbete med sekreterare och olika ledamöter inom deras områden.
  • Leder styrelsemöten samt ansvara för kallelse och dagordning till dessa.
  • Ansvarar för att kalla till styrelse- och AU-sammanträden samt att dagordning och handlingar finns tillgängliga till sammanträdet.
  • Ansvarar för att protokoll förs.
  • Ansvarar för att styrelsebeslut blir verkställda och följs upp.
  • Ansvarar för samverkan med läns- /lokalförening och övriga samarbetsorgan, myndigheter med flera.
  • Ansvarar för att verksamhetsplaner/verksamhetsberättelser upprättas.
  • Ansvarar för att vice ordförande är uppdaterad.

Relaterad läsning

Tips och råd för ordförande

Vägledning i styrelsearbetet

Vice ordförande

Vice ordförande är ordförandes ersättare vid behov. Vice ordförandes specifika uppgifter bestäms av styrelsen och beror på föreningens tradition att delegera. Vice ordförande väljs vid styrelsens konstituerande möte efter årsmötet.