Motionsledares roll inom föreningen

Efterfrågan att delta i föreningarnas motionsverksamhet är stor, vi har idag cirka 1.500 motionsgrupper i hela landet med över 20.000 deltagare. De medlemmar som börjar motionera i våra grupper stannar ofta flera terminer. 

Våra motionsgrupper är anpassade till deltagarnas behov och förutsättningar. Riksförbundet har med hjälp av erfarna experter inom sjukvården producerat olika motionsprogram som riktar sig till både hjärtsjuka och lungsjuka för golv- och sittgympa, vattengymnastik och stavgång till exempel.

De flesta motionsgrupper inom förbundet leds av våra egna medlemmar som har en idrottsutbildningen eller har genomgått förbundets motionsutbildning och kan hjärt-lungräddning, vissa föreningar har ledare från sjukvården. Utbildningen av motionsledarna har länsföreningarna ansvar för. Riksförbundet bjuder in en motionsledare från varje län till utbildning när nya program tas fram. Som motionsledare för en förening behövs följande förutsättningar för att starta en motionsgrupp:

  • Vara utbildad motionsledare som kan hjärt-lungräddning
  • Lämplig lokal med god ventilation, omklädningsrum och toalett
  • Musikanläggning (antingen befintlig i lokalen eller att ledare tar med egen anläggning)
  • Motionsprogram som är anpassat efter deltagarna (läs mer om våra program på webbshopen)
  • Deltagare till gruppen

Vill du bli motionsledare i din förening? Kontakta länsföreningens eftervårdsombud (evo) för mer information!