Ledamotens roll och ansvar

Styrelsen är ett arbetslag! Det är viktigt att arbetet delas upp mellan ledamöterna så att alla har uppgifter att sköta.

Som ledamot i en styrelse har man full besluts- och förslagsrätt och kan också ha ett eget ansvarsområden. För att styrelsearbetet ska flyta på mellan styrelsemötena bör styrelsen besluta om en delegationsordning och attestordning för styrelsens arbete.

Det är viktigt att styrelsen tar sig tid till att göra en inventering över vilka specifika kunskaper ledamöterna har och att ta del av den kompetensen. Den i styrelsen som är bäst insatt i frågan föredrar, varje ledamot ska få komma till tals i det hon eller han är bäst på.

Styrelsen medverkar till att skapa arbetsgrupper för frågor som exempel intressepolitik, många tillsammans kan hjälpas åt. Det är också styrelsens ansvar att ta hand om den nye medlemmen på bästa sätt.

Relaterad läsning

Tips för att ta hand om nya medlemmar
Värvningspresentation HjärtLung