Kassörens roll och ansvar

Kassören är den person som sköter föreningens ekonomiredovisning i praktiken. 

Kassören har ytterst det ekonomiska förvaltningsansvaret, men hela styrelsen är ansvarig för att ekonomin sköts i enlighet med föreningens stadgar. Kassören väljs separat på årsmötet.

  • Ansvarar för att styrelse och medlemmar fortlöpande hålls informerade om föreningens ekonomi.
  • Ansvarar för bokföring och att verifikationer finns för all in- och utbetalningar.
  • Ansvarar för utbetalningar och att fodringar krävs in.
  • Ansvarar för eventuell deklaration och inkomstuppgifter samt att skatter och avgifter betalas.
  • Ansvarar för att alla ekonomiska handlingar finns tillgängliga för revision inför årsmöte eller när revisorerna så begär det.
  • Ansvarar för att göra bokslut.
  • Ansvarar i samarbete med styrelsen för upprättande av budget.
  • Vid byte av kassör ska revision göras.

Bokföring online

Förbundet erbjuder ett bokföringsprogram online som är utvecklat för att passa lokalföreningens verksamhet och som är kostnadsfritt för föreningen. Bokföringsprogrammet är enkelt att använda och det finns manualer och instruktionsfilmer som underlättar att komma igång. Det är en trygghet för lokalföreningen att använda sig av ett gemensamt bokföringsprogram jämfört med att ha bokföringen på en enskild dator. All data sparas och uppdateras kontinuerligt vilket säkerställer att allt finns kvar.

Kassörer i läns- och lokalföreningar som önskar använda sig av programmet skickar in en intresseanmälan innehållande: medlemsnummer, namn, e-post samt telefonnummer till info@hjart-lung.se.

Har ni frågor om Onlinebokföringen så kan ni skicka e-post till support@foreningssupport.se eller ringa på Tel 0270 722 99.

Relaterad läsning

Läs om förbundets riktlinjer och styrdokument som kan beröra föreningens ekonomi