Webbansvariges roll och ansvar

Webbansvarig ser till att föreningens hemsida hålls aktuellt.

Alla anslutna föreningar till Riksförbundet HjärtLung använder sig av en kostnadsfri enhetlig hemsida via förbundets hemsida. Genom hemsidan når man som förening snabbt och billigt ut med information till alla medlemmar, samt kanske lättare når ut till yngre medlemmar.

Föreningens styrelse väljer webbansvarig för sin förening och meddelar riksförbundet dess kontaktuppgifter till info@hjart-lung.seSom webbansvarig ska man se till att föreningens hemsida hålls aktuellt. 

Har ni frågor gällande webbverktyget Episerver skicka gärna ett mail till 
support@hjart-lung.se eller ta kontakt med telefonist på 08-55 606 200.