Egenvårdsombudets roll och ansvar

Egenvårdsombudet (EVO) (tidigare eftervårdsombud) – vår länk till vården och de nysjuka.

Att vara EVO är ett stort bidrag till Riksförbundet HjärtLungs verksamhet. EVO:s viktigaste roll är att bygga relationer till vården och genom dessa sprida kunskap om HjärtLungs verksamhet samt få möjlighet att träffa och värva nysjuka.

 • Här är några vanliga uppgifter för EVO i lokalföreningen:
 • Hålla sig uppdaterad inom diagnos och livsstil
 • Beställa och dela ut informationsmaterial
 • Besöka sjukhus och vårdcentraler
 • Delta i patientutbildningar och rehabiliteringsprogram
 • Värva nysjuka - sjukhusblanketten
 • Medverka till att ta fram föreningens aktivitetsprogram

Som EVO i länsföreningen innebär rollen bland annat att:

 • Utbilda och informera lokala EVO
 • Stödja lokala EVO i deras verksamhet
 • Driva och samordna aktiviteter inom länet
 • Opinionsbildning och kontaktperson mot vård och landsting

Relaterad läsning

Vägledning för eftervårdsombud (nytt namn egenvårdsombud)