Uppdrag och arbetet i föreningen

Föreningen består av dess medlemmar och en av medlemmarna vald styrelse. Att vara förtroendevald inom HjärtLung är ett viktigt, roligt och utmanade uppdrag.

Alla förtroendevalda har uppdraget att lyssna på medlemmarna, föra medlemmarnas talan och värva medlemmar. Som förtroendevald representerar man inte bara sin förening utan även förbundet.

Styrelsen i en förening är den som fattar beslut och följer upp arbetet i en förening. Men många andra medlemmar kan också bidra med att genomföra arbetet även om man inte sitter med i styrelsen. Här har vi samlat och beskrivit de olika förtroendeuppdrag/roller som finns inom HjärtLung. 

Alla föreningar är någon gång i behov av utveckla sin verksamhet. Det arbetet börjar i styrelsen. ABF kan stödja er styrelse med alltifrån kortare samtal till skräddarsydda utbildningar inom styrelseutveckling. ABF kan även erbjuda rena funktionsutbildningar där just olika funktioner som exempelvis ordförande, kassör, sekreterare eller studieorganisatör står i fokus.

Verksamhet i föreningen

Här finns tips och råd hur man kan arbeta aktivt med föreningens verksamhet. Vi berättar bland annat om verksamhetsåret och möten, kampanjer och aktiviteter, hur man får mer aktiva medlemmar och hur man hitta nya medlemmar.