En förenings livscykel

Här finns information och råd om hur det fungerar i en förening. Hur startar och driver man en förening och vilka roller har man inom föreningen.

Skriften täcker hela föreningens livscykel: Hur man starta en förening, hur driver man en aktiv förening och hur gör man när det börjar gå trögt i förening.

Vägledning i styrelsearbetet

Ett underlag för dig som sitter i styrelsen för någon av våra föreningar. Skriften täcker hela föreningens livscykel: Hur startar man en förening? Hur driver man en aktiv förening? Och hur gör man när det börjar gå trögt?

Ett underlag för dig som sitter i styrelsen för någon av våra föreningar. Skriften täcker hela föreningens livscykel!