Starta en förening inom Riksförbundet HjärtLung

Tusentals medlemmar är engagerade i våra föreningar över hela landet. I en förening finner man värdefull gemenskap och kan utbyta erfarenheter och få råd och stöd från andra med en hjärt-, kärl- eller lungsjukdom och deras anhöriga.

Att starta och engagera sig i en förening ger otroliga möjligheter till att kunna ordna träffar, kurser och seminarier, samhörighet och även verka lokalt för att förbättra för alla med en hjärt-, kärl- eller lungsjukdom i kommunen.

En förening kan bildas av personer i en kommun eller av en intressegrupp. Allt som behövs är att ni är några som kan bilda en styrelse (ordförande, kassör och minst ytterligare en ledamot) och att ni delar Riksförbundet HjärtLungs ändamål och andra ramverk såsom stadgar och verksamhetsinriktning. Det är förbundsstyrelsen som beviljar en ny förenings inträde i förbundet. Kontakta din länsförening som kommunen tillhör eller riksförbundet för mer information.

Här finner du mer information om hur man startar och driver en förening