Förbundsstyrelsens protokoll

Här finns förbundsstyrelsens sammanträdesprotokoll samt protokoll från tidigare kongresser

Protokoll fört vid sammanträde med Riksförbundet HjärtLungs förbundsstyrelse (FS)

FS-protokoll från tidigare kongressperioder samt protokoll som e-signerat finns att rekvirera från förbundskansliet.

FS-protokoll 2020

FS-protokoll 5 februari

FS-protokoll 21 april (e-signerat)

FS-protokoll 10 juni (e-signerat)

FS-protokoll 8 september

FS-protokoll 20 oktober

FS-protokoll 9 december

FS-protokoll 2019

FS-protokoll 5-6 februari

FS-protokoll 21 mars 

FS-protokoll 8 maj

FS-protokoll 26 maj

FS-protokoll 29 maj

FS-protokoll 4-5 september

FS-protokoll 6 november

FS-protokoll 12 december

Protokoll från förbundskongresser

Kongressprotokoll från tidigare kongresser finns att rekvirera från förbundskansliet.

Protokoll Kongress 2019

Protokoll Kongress 2016

Frågor

För mer information, kontakta Lotta Sondell lotta.sondell@hjart-lung.se.