Medlemsmötet

God medlemsvård stärker föreningen. Medlemsmötet är navet i föreningsverksamheten. 

Datum, tid och plats

Datum, tid och plats för medlemsmötet beslutas av styrelsen men gärna enligt medlemmarnas önskemål. Välj ett datum och en plats så att så många som möjligt kan komma. Tänk på att väja en lokal anpassad för alla.

Inbjudan/marknadsföring

Samtliga medlemmar bör få inbjudan till mötet. Information om mötet kan förutom via vanligt brev skickas via e-post samt på föreningens hemsida och sociala medier. Arrangeras ett medlemsmöte som även är öppet för allmänheten kan annons i lokaltidning, affisch Inbjudan kan också innehålla en hänvisning om starka dofter etc.

Innehåll

Innehållet på mötet kan variera mellan allt från föreläsningar till prova-på-verksamhet. Varför inte kontakta någon annan förening, antingen inom organisationen eller utanför, om tips på föreläsare eller aktivitet.