Coronapandemins påverkan på föreningsverksamheten

Vi rekommenderar föreningar att nogsamt följa Folkhälsomyndighetens råd. Riksförbundet följer hela tiden folkhälsomyndighetens rekommendationer och uppdaterar här vad som gäller för er föreningar. Läs också kontinuerligt vårt nyhetsbrev: Förbundsinfo som är vår främsta kommunikationsväg med er föreningar.

Rekommendation till föreningar om möten och aktiviteter hösten 2020

Även om vi har fått positiva signaler från Folkhälsomyndigheten efter sommaren så fortsätter covid-19 sprida sig i samhället. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att de som är 70 år eller äldre och tillhör en riskgrupp ska begränsa sina nära kontakter och det är särskilt viktig inomhus.

Undvik att bli smittad
Folkhälsomyndigheten rekommenderar att vi inte träffas närmare än en armlängds avstånd, vilket gäller både utomhus och inomhus. Droppsmitta överförs vid nära kontakter mellan människor och risken ökar vid vistelse inomhus i slutna rum. Begränsa dina nära kontakter

För att undvika att bli smittad uppmanar vi föreningar och medlemsorganisationer att fortsätta att begränsa sina fysiska möten och aktiviteter under hösten 2020. Det är viktigt att vi som organisation fortsätter att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer:  rekommendationer för personer i riskgrupp och 70 plus. 

Fysiska möten och aktiviteter utomhus
Folkhälsomyndigheten rekommenderar riskgrupper att umgås utomhus. Föreningar rekommenderas att fortsätta ordna utomhusaktiviteter för medlemmar. Att vistas utomhus främjar välbefinnandet och minskar betydligt risken för smitta. Men tänk på att hålla 2 meters avstånd till varandra. 

Här är några förslag på aktiviteter som ni som förening kan arrangera för era medlemmar utomhus med avstånd:
Föreningsaktiviteter att göra i coronatider
Tillsammansihöst

Fysiska möten och aktiviteter inomhus
I linje med Folkhälsomyndighetens rekommendationer uppmanar vi föreningar att främst ordna utomhusaktiviteter. I undantagsfall kan föreningar genomföra möten inomhus, men då i mindre grupper och med gott om utrymme och 2 meter avstånd till varandra. Vi avråder helt från aktiviteter som till exempel bridge, schack och andra kort- och brädspel där deltagare rör vid samma saker. Förtydligande gällande möten inomhus

Digitala möten är att rekommendera, stöd för hur ni som förening ordnar detta finns här:  Digitala möten för föreningar. och ideer på digitala aktiviteter finner ni här: Tillsammansihöst

Att tänka på vid träffar

  • Tänk på att inte samåka i bil till aktiviteten och att inte åka med kollektivtrafiken.
  • Tvätta händerna ofta. En liten flaska handsprit i jackfickan är också bra att ta med så att man kan rengöra händerna innan man fikar och att man har med sig egen kaffetermos/fika.
  • Om man ska spela boule kan det lilla klotet behöva desinficeras mellan varven. Detsamma gäller andra sporter där det finns kontaktytor.
  • Även mer traditionella inomhusaktiviteter kan hållas utomhus om vädret tillåter som t.ex. bokcirklar, körsång, tematräffar och styrelsemöten.
  • Det är förstås viktigt att alla som träffas känner sig friska och håller ett ordentligt avstånd.
  • Det är också att rekommendera att träffas på tider och platser när få andra människor är i närheten.
  • Om ett tillfälle upplevs osäkert ur smittsynpunkt för den enskilda individen bör man undvika att delta.

Observera att förbundets rekommendationer alltid utgår från Folkhälsomyndigheten och kan komma att ändras. Vid tveksamheter uppmanar vi att ta kontakt med Folkhälsomyndigheten: info@folkhalsomyndigheten.se 

HLR-rådets rekommendationer

Här är HLR-rådets rekommendationer som vänder sig till personer i samhället som utför hjärt-lungräddning (HLR) som lekmän, samt de som utbildar i HLR, i rådande situation med covid-19. Rekommendationerna i sin helhet, gäller också som riktlinjer till vårdpersonal.

De flesta av våra föreningar har ställt in sina planerade HLR-utbildningar tills viruset inte längre utgör något allmänt hot. Läs mer på vad tänka på gällande HLR på HLR-rådets hemsida.

Frågor och svar

Vårt kansli följer Folkhälsomyndighetens råd och arbetar hemifrån men vi finns tillgängliga per mail eller telefon och kan hjälpa er föreningar om ni har frågor om er verksamhet. Här finner ni rekommenderade länkar:

Läs gärna mer på Riksförbundet HjärtLung om coronaviruset och covid-19.

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd för föreningar och verksamheter samt körverksamhet för 70+

Folkhälsomyndighetens information till riskgrupper om covid-19

Information finns också på Krismyndighetens hemsida.