Coronapandemins påverkan på föreningsverksamheten

Vi befinner oss verkligen i ett svårt läge i Sverige nu. Covid-19, orsakat av det nya coronaviruset, sprider sig i Sverige och världen. Det ställer oss både som enskilda medborgare och samhälle i en väldigt svår situation. Det är viktigt att vi – var och en – tar ansvar för att minska smittspridningen så att sjukvården klarar att ta hand om de som blir sjuka, inte bara i covid-19, utan i livets andra sjukdomar som ju också finns kvar. Vi ger rådet till alla i organisationen att tills vidare ställa in möten och aktiviteter med utgångspunkten att HÄLSAN går före stadgan.

Komplettering till stadgarna

Förbundsstyrelsen har fastställt en komplettering till stadgarna för extraordinära händelser. Vi kan inte förutse vilka extraordinära händelser som kan komma att drabba vårt land och därmed vår organisation. Varje ny händelse för med sig nya utmaningar. Utifrån situationen med spridningen år 2020 av coronaviruset/covid-19 har Riksförbundet HjärtLung dragit ett antal lärdomar, vilka vi formulerar som kompletteringar till stadgarna för ökad beredskap vid extraordinära händelser. 
Komplettering till stadgarna för extraordinära händelser per 2020-03-25

Digitala mötesformer

Det finns flera sätt som man i föreningarna kan jobba digitalt. Man kan ringa varandra, ha telefonmöten, sms:a, ha e-posttrådar, Teams, Sharepoint, Skype mm. Föreningarna kan använda Teams via deras info-adresskonton. Läs mer under stöd och verktyg.

ABF ger här guider och material för att ställa om möten, cirkel och verksamheten för att mötas digitalt:  https://www.abf.se/folkbildning-i-coronatider/

HLR-rådets rekommendationer

HLR-Här är HLR-rådets rekommendationer som vänder sig till personer i samhället som utför hjärt-lungräddning (HLR) som lekmän, samt de som utbildar i HLR, i rådande situation med covid-19. Rekommendationerna i sin helhet, gäller också som riktlinjer till vårdpersonal.De flesta av våra föreningar har ställt in sina planerade HLR-utbildningar tills viruset inte längre utgör något allmänt hot. Läs mer på vad tänka på gällande HLR på HLR-rådets hemsida.

Frågor och funderingar

Vårt kansli följer Folkhälsomyndighetens råd och arbetar hemifrån men finns tillgänglig per mail eller telefon och kan hjälpa er föreningar om ni har frågor om er verksamhet.

Läs gärna på hemsidan om coronaviruset och covid-19, som uppdateras kontinuerligt. Har du frågor och funderingar kring det nya coronaviruset och om sjukdomen covid-19 finns aktuell information och siffror samt en sida för frågor och svar på Folkhälsomyndighetens hemsida. Information finns också på Krismyndighetens hemsida.