Föreningen - så funkar den!

Här har vi samlat allt som rör en förenings verksamhet. Här finns information om hur vår organisation är uppbyggd, hur man starta och driver en förening, vilka roller som ingår i en förening samt vilka möten man har under verksamhetsåret.

Nedan beskrivs hur verksamheten förhåller sig till resten av organisationen

Föreningen ingår i ett förbund - tillsammans bildar vi Riksförbundet HjärtLung

Gemensamt för hela organisationen är vad vi vill, vad som styr oss och vad vi tillsammans uträttar för människor med hjärt-, kärl- och lungsjukdom.

Verksamheten vilar på tre kärnområden:

Opinionsbildning

För att skapa opinion kring och aktivt arbeta för de hjärt-, kärl- och lungsjukas rättigheter kan ni som förening arbeta lokalt med insändare i lokaltidningen och uppvakta lokala politiker.

Livsstilsförändringar

Här ingår våra motionsgrupper, samtalsgrupper, konstcirklar, stresshantering och föreläsningar som föreningen anordnar.

Trygghet-Stöd-Gemenskap

Här ingår Hjärtlungräddning (HLR) verksamheten, föreningens medlemsmöten och andra aktiviteter så som resor, fester, bowling eller körsång.

Genom att varva regelbundet återkommande aktiviteter med nya inslag, sprida ut engagemanget och arbetet på många medlemmar och samtidigt attrahera nya medlemmar har man kommit en bra bit på väg.