Administrativa verktyg

Här kan du läsa om de administrativa verktyg så som e-post, webbpubliceringsverktyg, medlemsregister och bokföringsprogram och övrig
it-support som förbundet tillhandahåller till läns-, lokal-, och riksföreningar. 

Gemensamt för samtliga verktyg

  • Erbjuds till både läns-, lokal-, och riksföreningar
  • Ingen extra kostnad för föreningen eftersom samtliga verktyg ingår i den medlemsavgift som föreningarna betalar till förbundet
  • Förenklar och effektiviserar föreningens administration
  • Ökar vi-känslan internt och externt
  • Inget program behövs installeras då verktygen nås via en och samma startsida; insidan.hjart-lung.se
  • Underhålls och administreras av föreningen med support från förbundet i form av personligt stöd, manualer och utbildning. 

E-post

Alla föreningar har en tilldelad e-postadress som förbundskansliet regelbundet skickar ut information till. Föreningens egen styrelse beslutar om vem/vilka som ska ha tillgång till inloggningsuppgifterna.

Adressen för att läsa din e-post är: mail.hjart-lung.se/.

Logga därefter in med dina befintliga inloggningsuppgifter som du har fått av oss på riksförbundet.

Webbverktyg

En hemsida är ett bra sätt att nå ut och sprida information på. Alla läns- och lokalföreningar har en egen hemsida med gemensamt utseende. Utbildning i webbverktyget hålls med jämna mellanrum genom länsföreningens studieorganisatör.

Medlemsregister och central inkassering av medlemsavgifter

Alla medlemmar inom HjärtLung registreras i vårat gemensamma medlemsregister som utgörs av en databas. Samtliga föreningar har möjligheten att använda central inkassering av medlemsavgifter. Förbundet skickar ut en faktura med två påminnelser på medlemsavgiften. Föreningarna kan skicka med bilagor till fakturautskicken. Medlemsregistret kan också användas som ett sätt att kommunicera med medlemmarna då man kan skicka ut information från styrelsen till medlemmarna genom bilagor, e-post utskick, skriva ut medlemslistor och statistik, samt skriva ut etiketter till brevutskick och liknande. Utbildning i medlemsregistret hålls med jämna mellanrum genom länsföreningarnas studieorganisatör. 

Bokföringsprogram

Förbundet erbjuder ett bokföringsprogram online som är utvecklat för att passa lokalföreningens verksamhet. Bokföringsprogrammet är enkelt att använda och det finns manualer och instruktionsfilmer som underlättar att komma igång. Det är en trygghet för lokalföreningen att använda sig av ett gemensamt bokföringsprogram, jämfört med att ha bokföringen på en enskild dator. All data uppdateras kontinuerligt.