Konferenser, kurser och utbildningar

Här kan du läsa om vilka konferenser, kurser och utbildningar som årligen anordnas för förtroendevalda inom Riksförbundet HjärtLung. 

Länsordföranden

Konferensen för länsföreningarnas ordföranden brukar arrangeras en gång om året, med undantag för det år då det är kongressår. Länsordförandekonferensen brukar arrangeras i slutet av våren, då länsföreningarnas årsmöten ägt rum. Innehållet är främst genomgång av årets verksamhetsplan samt arbete inför kommande års verksamhetsplan. Riksförbundet håller denna konferens för länens ordföranden som i sin tur ska förmedla vidare informationen till lokalordföranden inom sitt län.

Nyvalda ordföranden i lokalföreningarna

Har du fått förtroendet att leda en lokalförening erbjuder förbundet varje år en konferens för nyvalda lokalordföranden under början utav hösten samma år man valts. Innehåll för konferensen är genomgång av förbundets uppdrag, mål, verksamhet och framtid, samtal om ordförandes roll och ansvar samt genomgångna av andra verktyg för att underlätta i förtroendeuppdraget. 

Länsföreningarnas egenvårdsombud för hjärta, kärl och lunga (EVO) och studieorganisatörer (SO)

EVO och SO i länsföreningarna erbjuds en gemensam konferens som äger rum efter sommaren varje verksamhetsår. Ämnen som tas upp är kontakt med vården och det nya inom våra diagnoser, medlemsrekrytering och samarbete med andra aktörer. Riksförbundet håller denna konferens för länens EVO/SO som i sin tur ska förmedla vidare informationen till EVO/SO inom sitt län.

Nyvalda egenvårdsombud (EVO) och studieorganisatörer (SO) i lokalföreningarna

Nyvalda EVO/SO i föreningarna erbjuds en utbildning som ger en introduktion i uppdraget och kunskap i hur du arbetar med förbundets studiematerial. Utbildningen arrangeras  i samband med den årliga konferensen för länsföreningarnas EVO/SO, där den nyvalde EVO/SO också kan delta på. 

Utbildningar i länsföreningarna

Om en länsförening vill arrangera en utbildning för sina lokalföreningar kan länsföreningen bjuda in en kursledare från förbundskansliet som kan utbilda inom ett specifikt område se exempel nedan. Det är studieorganisatören i länsföreningen som arrangerar själva utbildningen men det kan också ske på efterfrågan från lokalföreningarna inom länet.

  • Registeransvarig.
  • Webbansvarig.
  • Kassör.