Utbildning och support

Alla län och lokalföreningar har en generell info adress via riksförbundet som man kan kommunicera till sina medlemmar med. På denna adress skickas även värdefull information ut från Riksförbundet till våra län och lokalföreningar med jämna mellanrum.

Riksförbundet håller webbutbildningar och medlemsregisterutbildningar till våra föreningar ute i Sverige. Dessa utbildningar initieras vid behov och är inte schemalagda utan länets SO samordnar detta tillsammans med Riksförbundet.

Support efter utbildning av till viss del e-post support ges via distans.

Med TeamViewer kan vi fjärrstyra din datorer ifall ni behöver utbildas i webbverktyget eller supporta något gällande er e-post.