Hantera medlemsavgifter

För Riksförbundet HjärtLung är det viktigt att upprätthålla god kvalité på medlemsregistret och vi ser stor vinning med att arbeta med central inkassering av medlemsavgifterna, då alla betalningar hanteras likvärdigt i hela riksförbundet. Central inkassering underlättar även det administrativa jobbet för våra föreningar i landet. Föreningarna kan istället för administration fokusera på att underhålla sina medlemmar via samtal, träffar etc.

Information om hantering av medlemsavgifter via centralinkassering samt fakturautskick