Central inkasseringen av medlemsavgiften

Vill din förening kostnadsfritt få hjälp med att skicka ut fakturorna på medlemsavgifterna – gå med i den Centrala inkasseringen.

För att gå med i den Centrala inkasseringen måste föreningen vara ansluten till förbundets medlemsregister och sköta sina medlemmar därifrån.

Vad innebär den Centrala inkasseringen?

  • Förbundet skickar ut en faktura och två påminnelser på medlemsavgiften.
  • Därefter är det föreningarnas uppgift att ha koll på sina medlemmar så att de sköter sina betalningar. Detta gör föreningarna lämpligast genom att ta fram en förfallolista via medlemsregistret, några gånger per år.
  • Föreningarna kan skicka med bilagor till fakturautskicken, upp till fem A4-sidor (idag endast i svart-vitt). Lämpligt att skicka med, t ex program, kallelser etc. Föreningarna mejlar filerna till förbundet. När man inte vill att bilagorna ska följa med faktura-utskicken längre så måste man meddela förbundet detta så att vi kan ta bort dem från utskicken.
  • Förbundet sköter utskick, avstämning och registrering av betalningarna i medlemsregistret. På medlemsbilden kan föreningarna se fakturorna, när de skickades och när de betalades.
  • Efter inkomna betalningar sätter förbundet över föreningens del av medlemsavgiften till föreningens konto.
  • Det kostar inget för föreningarna att vara med i den Centrala inkasseringen.

Hur gör man för att gå med?

  • Föreningen anmäler sitt önskemål om att vara med samt uppger från vilket datum inträdet ska gälla. Anmälan sker skriftligen via brev/mail till riksförbundet.
  • Förbundet registrerar föreningens anmälan i medlemsregistret, genom att bocka i "använd OCR-fakturering" och "löpande".
  • Innan föreningen ansluts till central inkassering uppdateras medlemsregistret så att alla medlemmar har rätt förfallodag samt att obetalda medlemmar och avlidna är avslutade. Om föreningen har hedersmedlemmar måste dessa vara registrerade korrekt för att inte faktura ska utgå.