Hantera förenings- och medlemsregistret

Här finns samlat information om hur man som föreningens registeransvarig hanterar medlems- och föreningsregistret. Mer information finns även här: Registeransvarigrollen

 

 

Här hittar föreningarna vårt medlemsregister.

Medlemsregistret