Förenings- och medlemsregistret

Alla medlemmar inom Riksförbundet HjärtLung registreras i vårt gemensamma medlemsregister som utgörs av en databas som levereras av företaget Föreningssupport.

Medlemsregistret kan med fördel användas till att kommunicera med föreningens medlemmar. Här kan ni skicka ut information från styrelsen till medlemmarna genom bilagor, e-post utskick, få ut medlemslistor och statistik, och skriva ut etiketter för brevutskick och liknande.

Utbildning i medlemsregistret hålls med jämna mellanrum genom länsföreningarnas studieorganisatör.