Försäkring för föreningen och medlemmar

Genom ett samarbete med Funktionsrätt Sverige och Folksam omfattas alla medlemmar i Riksförbundet HjärtLung av en olycksfallsförsäkring när de deltar i förbundets och föreningens verksamheter.

Vid frågor om samlingsförsäkringsförsäkringen, kontakta i första hand Folksams kundservice på 0771-950950.