Förbundsavgift

Vad ingår i föreningarnas avgift till förbundet?

Medlemsavgifterna används på olika sätt för att bekosta verksamhet och service gentemot medlemmar och föreningar. Här redovisas en del av vad avgiften går till:

 • Stödsystem för hela organisationen - medlemsregister, central inkassering av medlemsavgiften, hemsidor, bokföringsprogram och försäkringar
 • Medlemstidningen Status
 • Konferenser, kurser och utbildningar för organisationen
 • Informationsmaterial och diagnosfoldrar för organisation och vården
 • Organisations- och verksamhetsstöd
 • Rapporter, undersökningar och utredningar
 • Opinionsbildning, marknadsföring och kampanjer
 • Personal – och lokaler för förbundskansliet
 • Arvoden till förbundets förtroendevalda
 • Utvecklings- och resebidrag samt jubileumsbidrag för föreningar
 • Nystartsbidrag för nya föreningar
 • Internationellt samarbete
 • Medlemskap i organisationer t.ex. ABF, Funktionsrätt Sverige m.fl.

Läs mer här: Förbundet och föreningen - vad ingår i avgiften.pdf