Föreningens ekonomi

Förbundskansliet ger råd och stöd för de som vill starta en förening och har frågor kring ekonomin. Här har vi samlat information om föreningens ekonomi!

Medlemsavgiften är av största vikt till föreningens verksamhet. Riksförbundet mottar hela medlemsavgiften löpande under året av våra medlemmar, efter att förbundsavgiften är borträknad sker utbetalning till föreningen. 

Föreningar kan söka bidrag för: startbidrag, nyskapande verksamhet, resebidrag samt jubileumsbidrag, mer information: Förbundsbidrag och ansökningar 

Här finns information om andra fonder och sätt att söka ekonomiskt stöd till er förening: ekonomiska bidrag andra organisationer

Kassören har en viktig roll i er förening. Finn mer information här: kassörens roll