Startbidrag för nya föreningar

När en ny förening bildas i Riksförbundet HjärtLung erhålls ett startbidrag på 15 000 kronor. Startbidraget ska vara till för att få igång verksamheten i föreningen. Bidraget utbetalas när föreningen antagit normalstadgar för förening Riksförbundet HjärtLung.

Om en länsförening på ett avgörande sätt har bidragit till en ny förenings tillkomst, kan länsföreningens kostnader i samband med bildandet av den nya föreningen täckas upp till
7 500 kronor. Ansökan sker skriftligt till förbundsstyrelsen.