Bidrag för resor/innovativ verksamhet

Bidrag kan sökas för föreningars rekreationsresor samt för stöd till föreningarnas innovativa verksamhet för sina medlemmar.

Bidrag kan sökas vid ett tillfälle per år per förening efter att resan/verksamheten varit genomförd.

Deltagarlistor och kvittoutlägg ska inte skickas med ansökan, detta hanteras av föreningen själv. Utbetalning av godkända bidrag sker kvartalsvis (mars, juni, september, december) från riksförbundet.

Bidragsansökan för resor som skett under 2020 under covid-pandemin behöver kompletteras med beskrivning på hur det har genomförts på ett säkert sätt. Detta görs under reseberättelse.

Endast ett resebidrag per år beviljas, följande val finns:

  • Endagsresa för max 50 medlemmar i HjärtLung. Bidrag utgår med 100 kr/dag/deltagande medlem det vill säga högst 5 000 kr eller
  • Tvådagars resa med övernattning för max 50 medlemmar i HjärtLung. Bidrag utgår med 100 kr/dag/deltagande medlem det vill säga högst 10 000 kr eller
  • Tredagars resa med övernattning för max 50 medlemmar i HjärtLung. Bidrag utgår med 100 kr/dag/deltagande medlem det vill säga högst 15 000 kr

Digital ansökan resebidrag för 2020

Ansökan gäller (välj ett alternativ):

Jag intygar