Ansökan Nyskapande projekt

Nyskapande projektbidrag inom Riksförbundet HjärtLung

Föreningar och anslutna medlemsorganisationer har möjlighet att söka projektbidrag för nyskapande verksamhet som kommer våra medlemmar och de hjärt-, kärl- och lungsjuka till del. 

Det kan gälla egna projekt inom ramen för exempelvis opinionsbildning och medieträning, information och kommunikation. Det kan också gälla medlemsutveckling, nya material och mycket annat som kommer den egna föreningen till del men som också förväntas spridas inom förbundet. Nyskapande verksamhet kan mycket lämpligt även utvecklas i samarbete med andra handikappföreningar, patientföreningar och samarbetspartners inom hälso- och sjukvården samt social omsorg inom kommuner och landsting.

I ansökan ska projektet vara: Tydligt kopplad till förbundets verksamhet, ha tydliga mål, vara tidsbegränsad,  en projektbudget och slutligen ska en åter redovisning/rapport på projektets resultat och effekter lämnas in. Blankett för nedladdning alternativt skicka in ansökan nedan digitalt.

Digital ansökan nyskapandebidrag