Ansökan för Nyskapande projekt

Nyskapande projektbidrag inom Riksförbundet HjärtLung

Föreningar och anslutna medlemsorganisationer har möjlighet att söka projektbidrag för nyskapande verksamhet som kommer våra medlemmar och de hjärt-, kärl- och lungsjuka till del. 

Det kan gälla egna projekt inom ramen för exempelvis opinionsbildning och medieträning, information och kommunikation.

Det kan också gälla medlemsutveckling, nya material och mycket annat som kommer den egna föreningen till del men som också förväntas spridas inom förbundet.

Nyskapande verksamhet kan lämpligen även utvecklas i samarbete med andra handikappföreningar, patientföreningar och samarbetspartners inom hälso- och sjukvården samt social omsorg inom kommuner och landsting.

I ansökan ska projektet vara:

  • tydligt kopplat till förbundets verksamhet, 
  • ha tydliga mål, vara tidsbegränsad,  
  • en projektbudget
  • slutligen ska en återredovisning/rapport på projektets resultat och effekter lämnas in.

Blankett för nedladdning alternativt skicka in ansökan nedan digitalt.

Digital ansökan nyskapandebidrag