Ansökan Jubileumsbidrag

Firar er förening ett jubileum?

Riksförbundet uppvaktar föreningarna vid jämna 10 eller 25 år med början för 10 år. Föreningar som fyller 10, 25, 50, 75 och 100 år uppvaktas med ett minnesdiplom samt 100 kr per år som föreningen jubilerar, att användas i föreningens verksamhet eller vid jubileumstillfället.

Föreningar som fyller 20, 30, 40 år och så vidare uppvaktas med blommor/ blomstercheck motsvarande 500 kr och ett högtidskort.

Uppvaktning sker under förutsättningen att föreningen skickar in en skriftlig ansökan till förbundsstyrelsen senaste fyra veckor innan jubileet. 

 Skicka in er ansökan per mejl alternativt via digital blankett nedan och välj skicka.

Digital ansökan jubileumsbidrag