Förbundsbidrag och ansökningar

Här finns samlat de förbundsbidrag som våra föreningar inom Riksförbundet HjärtLung kan ansöka om. För varje enskilt bidrag finns mer information i listen till vänster.

Resebidrag

Resebidrag kan sökas från Hjärt- och Lungsjukas fond för föreningars rekreationsresor samt för stöd till föreningarnas innovativa verksamhet för sina medlemmar. Bidraget kan sökas vid ett tillfälle per år per förening efter att resan varit genomförd. Ansökan skickas in via digital blankett.

Jubileumsbidrag

Föreningar som fyller 10, 25, 50, 75 eller 100 år uppvaktas med 100 kronor per år som föreningen jubilerar, att användas i föreningens verksamhet och ett minnesdiplom. Föreningar som fyller jämna 10 tal år från och med 20 år och uppåt uppvaktas med blommor/blomstercheck och högtidskort. Uppvaktning sker under förutsättning att föreningen skickar in en skriftlig ansökan, gärna digital blankett, till förbundsstyrelsen senast fyra veckor innan jubileet.

Bidrag för nyskapande verksamhet

Föreningar och anslutna medlemsorganisationer har möjlighet att söka projektbidrag för nyskapande verksamhet som kommer medlemmar och de hjärt- och lungsjuka till del. Ansökan skickas in skriftligen via blankett, gärna digital blankett

Startbidrag för nya föreningar

När en ny förening bildas i Riksförbundet HjärtLung erhålls ett startbidrag på 15 000 kronor. Startbidraget ska vara till för att få igång verksamheten i föreningen. Bidraget utbetalas när föreningen antagit normalstadgar för förening Riksförbundet HjärtLung. Länsföreningens eventuella utlägg kan täckas till viss del.